Beskär dina bilder som ett proffs

2 Okt 2017

Beskäring

Beskärningsverktyget är ett viktigt redskap för bildredigeraren, då det erbjuder mycket om man vill få sina bilder att se så bra ut som möjligt. Det låter oss ta bort eller beskära bort kanten på ett foto för att skapa en ny komposition eller ta bort oönskade objekt som kanten på ramen, ungefär som en traditionell fotograf skulle ha skurit bort kanterna på bilderna efter att ha fått fram dem i mörkrummet.

När ska man beskära en bild?
När man fotograferar har man inte alltid tid att tänka på det bästa sättet att komponera en scen, framförallt inte om man springer från plats till plats. Beskärning gör det möjligt för oss att rama in fotots motiv i Photoshops digitala mörkrum. Det har till och med funktioner för att lära oss grunderna i komposition. Förutom att ta bort distraherande objekt från bildkanten, låter Beskärning oss också korrigera vanliga misstag. När man till exempel fotograferar med kameran lutad får man en ojämn horisont. Det här kan vara lika irriterande som att se en tavla som hänger snett på väggen.

Var hittar jag Beskärning?
Beskärning finns i ett verktygsfack högt upp i verktygspanelen, eftersom det är ett ofta använt redskap. Om du klickar och håller nere musknappen kommer du se att det delar plats med det mindre användbara Segment-verktyget, som låter webbdesigners skära upp ett Photoshop-dokument i olika beståndsdelar för användning på en webbsida. De här Segment-verktygen brukade ha ett eget fack, men nu får de nöja sig att dela plats med
Beskärning.

Vad kan jag använda det till?
Du kan på många olika sätt förbättra en bilds komposition med hjälp av Beskärningverktyget, räta upp skeva horisonter och ändra storlek på dina bilder för att passa givna utskriftsstorlekar. Ville du veta hur du blir bättre på roulette kan du läsa Roulette guide.

Tredjedelsregeln
Ibland kanske man bläddrar genom en serie bilder och märker att det bara är några få som sticker ut och är värda att behålla. Chansen är stor att de mer tilltalande bilderna följer Tredjedelsregeln. Det här är en konstnärlig teknik som handlar om att dela upp bildrutan i nio lika stora rutor i ett mönster. Genom att placera vissa motiv i de här rutorna – eller få nätets korsande linjer att överlappa särskilda objekt i scenen – kan man skapa en mer tilltalande och balanserad komposition. Till exempel kan man ha en kulle i den nedre tredjedelen av bilden, ett träd i mitten och himlen högst upp. Trädet kan också överlappa vågräta och lodräta linjer till vänster i bildrutan.

Steg-för-steg
Använd tredjdedelsregeln

01 Rita en fyrkant
Öppna en lämplig bild. Ta fram Beskärning. Håll ner Shift för att begränsa Beskärning och dra upp en helt fyrkantig beskärningsruta. De områden som tas bort kommer synas som en grå sköld. De områden som behålls blir 100% synliga.

02 Hitta lite balans

I alternativrutan ställer du in Stödlinjeövert. för beskärning på 3×3-rutnät. Dra i beskärningsrutan för att få linjerna att överlappa och följa viktiga element i bilden. Dra utanför beskärningsfönstret för att rotera, korrigera och skapa ett symmetriskt motiv.

03 Kreativ beskärning

Dra beskärningsfönstret åt olika håll för att skapa spännande kompositioner. De kvarvarande inslagen ska fortfarande följa tredjedelsregeln. Tryck på Enter eller klicka på den gröna bocken när du är klar.