Använd ACR:s automatiska vitbalans

Guider 4 Jan 2011

Verktygen för vitbalans i Camera RAW är det bästa alternativet om du fotar i RAW. Vitbalansverktyget i ACR fungerar på samma sätt som pipetten för Gråpunkt i Nivåer, med den skillnaden att verktyget i ACR fungerar bäst om du klickar på en ljusgrå eller diffust vit (dock inte en ljus, vit högdager), istället för en grå mellanton. Pröva även alternativen i menyn för Vitbalans i ACR:s Grundläggande-tabb. Om du använder Elements 5, CS3 eller en nyare version kan du även färgkorrigera JPEG-filer i ACR – du har då tillgång till färre förinställningar, men Auto kan fungera utmärkt i många fall, och reglagen fungerar som vanligt.

Om du har använt fel förinställning i kameran och sedan tittar på din bild med inställningen Som fotograferat i ACR, kommer den vara långt ifrån neutral. Använder du Soligt kommer du under fel förhållanden producera ett ännu större orange färgstick än vad som fanns till att börja med. Detta eftersom orange kommer läggas till för att värma det som kameran då tror är kalla toner från en blå himmel.

Kom ihåg att vitbalans inte måste vara perfekt i det hänseende att det behöver vara neutralt. Du kanske tycker att en varmare, mer orange look, eller kallare, mer blå look passar den typ av atmosfär du vill skapa i en speciell bild. Kom även ihåg att om din datorskärm inte är korrekt kalibrerad, kommer du inte se färgerna på ett korrekt sätt, vilket gör det svårt att bedöma vitbalansen korrekt på skärmen.

Uppskatta först din bild med inställningen Som fotograferat i menyn för Vitbalans, pröva sedan med Auto. Om det inte hjälper kan du välja en inställning som bäst stämmer in på de ljusförhållanden som rådde vid fototillfället. Det skadar inte att pröva de andra inställningarna också.

Förinställningarna – Dagsljus, Moln, Skugga, Tungsten, Fluorescerande och Blixt – korresponderar till inställningarna som finns på de flesta kameror, och de har samma effekt på bilden som de som finns i kameran har. Detta är en av de största fördelarna med att fota i Raw: du kan ändra på kamerainställningarna i efterhand.

Om varken inställningen Som fotograferat eller ACR:s förinställningar producerar en bild med naturliga färger, kan du välja den inställning som kommer närmast för att sedan finjustera med reglagen för Temperatur och Toning. Du kan även använda reglagen för att göra ytterligare ändringar efter att du har justerat bilden med Vitbalansverktyget.

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.