Återskapa detaljer i dåligt exponerade bilder

Guider 26 Nov 2012

Photoshops dialogruta Skuggor/Högdagrar (Skugga/Högdager innan CS4), och motsvarigheten i Elements, ger dig möjlighet att ta fram färger och detaljer som är dolda i en bilds skuggor eller högdagrar. Den kan göra ett utmärkt jobb med att rädda dåligt exponerade bilder, och används oftast för att göra subjekt som är belysta bakifrån ljusare. När du använder dialogrutan, analyserar Photoshop din bild för att avgöra vilka pixlar som utgör skuggområden och vilka som utgör högdagsområden, och justerar dessa utan att det påverkar resten av bilden, så du behöver inte markera området du vill redigera först. Effekten på skuggorna liknar den av ACR:s Fyllnadsljus-reglage, men är mer kontrollerbar.

Elements har en förenklad version av dialogrutan Skuggor/Högdagrar – gå till Förbättra > Justera ljussättning > Skuggor högdagrar. Dialogrutan innehåller bara tre reglage, för att justera skuggor, högdagrar och mellantonskontrast. Dessa fungerar på ett liknande sätt som samma reglage i Photoshop, men du har inte de andra kontrollerna, så du kan inte redigera bilderna med samma grad av precision.

Skuggor/Högdagrar i detalj

Använd Mängd-reglaget i Skugg-sektionen för att kontrollera intensiteten på justeringen – ökar du värdet tar du fram mer detaljer i skuggområdena.

Radie-reglaget i Skugg-sektionen kontrollerar storleken på området runt varje pixel som analyseras för att bestämma om pixeln ligger i ett skuggområde.

Svart och Vit klippning specificerar de extrema skugg- och högdagspunkterna; de behöver bara justeras för riktigt dåliga bilder.

Tonbredd i Skugg-sektionen kontrollerar tonomfånget i skuggområden som kommer att modifieras av de två andra reglagen.

Mängd, Tonbredd och Radie i Högdags-sektionen fungerar enligt samma principer som Skugg-reglagen gör, fast de gör högdagrar i bilden ljusare.

Färgkorrigerings-reglaget ger dig möjlighet att finjustera färgmättnaden hos de justerade tonerna. Använd Mellantonskontrast-reglaget för att återskapa kontrast om dina justeringar reducerar den.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.