Bevara detaljer i skuggor och högdagrar

Guider 12 Nov 2012

Högdagrar och skuggor kan vara svåra att manipulera i Photoshop eftersom det är i dessa detaljer det är troligast att man ser de negativa effekterna av inte helt perfekt bildbehandlande.

Problemet börjar när man använder 8-bitsfiler som JPEG-bilder och sedan justerar intensitet eller kontrast eller börjar manipulera bildkurvan. Man kan snabbt tappa detaljer i de ljusaste och mörkaste tonerna. För att förstå varför det här händer, måste vi titta närmare på vad bitdjup är.

Datorer, liksom processorenheten i din kamera, använder ett binärt system, som är ett sätt att beskriva ett decimaltal med hjälp av ettor och nollor. Ett 8-bitars binärtal ser ut så här: 10111011 (det här beskriver decimaltalet 187). Det största tänkbara talet när det gäller 8-bitarsfiler är 255.

Om du ställer in din kamera på att använda JPEG-formatet, sparar den bilder som 8-bitarsfiler med tre färgkanaler – röd, blå och grön. Varje pixel representeras av tre 8-bitars binära tal (en för varje färgkanal). De tre kanalerna ger tillsammans en teoretisk mängd på 16 777 216 färgtoner (256x256x256) per 8-bitarspixel. Experter säger att det mänskliga ögat bara kan uppfatta omkring 10 miljoner distinkta färger, så uppenbarligen är JPEG-filer mer än kapabla att registrera alla de färger du kan tänkas behöva. Förutsatt att du inte kommer att behöva behandla något mer, vilket förefaller otroligt. I verkligheten vill de flesta av oss göra smärre justeringar av intensitet, färgbalans och kontrast, även i bilder som ser bra ut direkt från kameran.

När man flyttar reglagen och kurvorna ändrar man färgvärdena i varje kanal, och det kan leda till luckor i histogrammet, vilket i sin tur kan skapa posterisering och att viktiga skugg- eller högdagsdetaljer går förlorade. Man ser att så är fallet om en bilds histogram har ett typiskt ”staket”-utseende. Lösningen är att plåta med hjälp av kamerans RAW-format. De flesta kameror fångar antingen 12- eller 14-bitars RAW filer. Sådana filer har större färgdjup än JPEG-filer, vilket gör att man kan göra större ändringar i intensitet, kontrast och färgton innan man ser att kvaliteten börjar försämras.

När du behandlar en RAW-fil i Adobe Camera Raw kan du spara den som en 8-bitars- eller en 16-bitarsfil (de 12 eller 14 bitarna i din RAW sträcks ut för att fylla den nya 16-bitarsfärgrymden). En 8-bitarsbild räcker om du inte tänker göra något mer med den, men om du tänker behandla den mer i Photoshop CS (Photoshop Elements klarar inte 16-bitarsfiler), bör du spara som en 16-bitars TIFF eller PSD-fil. Det här gör det möjligt att göra ytterligare ändringar i intensitet och kontrastnivåer samtidigt som man minimerar förlusten av detaljer i skuggor och högdagrar.

Steg-för-steg

Rädda förlorade högdagsdetaljer

01 Kolla histogrammet
Öppna en RAW-fil i Adobe Camera Raw. Om histogrammet är avklippt till höger finns det överexponerade högdagrar.

02 Återställning
Flytta Återställning-reglaget åt höger. Se hur detaljerna i högdagrarna kommer tillbaka när du flyttar det. Informationen i histogrammet flyttas också till vänster.

03 Öka kontrasten
Med hjälp av Återställning minskas kontrasten. Bemöt detta genom att flytta Kontrast-reglaget åt höger. Ta inte i för mycket.

1 kommentar

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.