CFF VILL TA TEMPEN PÅ DEN FOTOGRAFISKA BILDEN

Aktuellt 26 Maj 2017

Centrum för fotografi bjuder nu för andra året in BA- och MA- examensstudenter från Sveriges konst- och fotoskolor till en utställning som vill undersöka tendenser inom ny svensk fotografi. 

CFF

”Efter det att flera av de plattformar som funnits tidigare har tagits upp i konstvärlden i en vidare bemärkelse – exempelvis har Moderna Museet sedan länge avslutat sin fotografiska avdelning (Fotografiska museet) och Index har blivit konstgalleri – så är det idag allt viktigare att föra en diskussion om den fotografiska bilden med dess specifika förutsättningar. Det behövs fler platser som för samtal om den linsbaserade praktiken och om hur fotografierna senare används och ställs ut på gallerier, i press och i sociala medier.

CFF är en viktig bas för fotografer och konstnärer som intresserar sig för presentation och gestaltning av den fotografiska bilden. CFF verkar för att stärka det fotografiska mediet och intresserar sig för att fördjupa samtalet kring bildens betydelse i vår allt mer visualiserade värld, en värld där den fotografiska bilden uppnått en exceptionell position. Detta faktum öppnar för många vidare frågor, frågor som utställningen Flyktpunkt vill vara med att kommentera, diskutera och gestalta.”

Med Flyktpunkt önskar CFF ta temperaturen på fältet för den fotografiska bilden år 2017, och bjuda in fotografer och filmare som arbetar med linsbaserade praktiker utifrån en fotografikontext. Ansökan till utställningen är öppen för alla som under VT 2017 går ut en konstnärlig högskola och arbetar med analog eller digital stillbildsfotografi, arkivfotografi eller rörlig bild.

Curatorer för utställningen är Peggy Sue Amison, konstnärlig ledare på East Wing i Dubai, Förenade Arabemiraten, tillsammans med CFF:s Susanne Fessé, Ulf Lundin och Mats Eriksson Dunér. Peggy Sue Amison var innan hon 2014 tillträdde vid East Wing konstnärlig ledare vid Sirius Arts Center på Irland (2001 – 2014) där hon bland annat ledde ett multidisciplinärt residensprogram för visuell konst. Hon har under många år varit en uppskattad internationell föreläsare, kritiker och jurydeltagare. Under de senaste sex åren har hon även bidragit till utvecklingen av det konstnärliga residensprogrammet Picture Berlin i Tyskland.

 

Utställningen äger rum under perioden 15 september – 8 oktober 2017 i CFF:s galleri på Tjärhovsgatan 44 på Södermalm i Stockholm.
Deadline för ansökan är den 11 June 2017.

Ansökan. Du söker till utställningen genom att skicka din ansökan senast söndagen den 11:e juni 2017 per e-mail till [email protected] Ansökan ska innehålla följande delar:

  • Digital portfolio i pdf-format med det bildmaterial du söker med, max 15 bilder inklusive eventuella installationsbilder/skisser. Obs! Pdf-bilagornas max-storlek begränsas till 10MB. Vid ansökan med rörlig bild maila gärna en länk.
  • Projektbeskrivning som innehåller idé och bakgrund för arbetet, samt i vilken form arbetet är tänkt att presenteras.
  • CV
  • Namn, e-post och telefonnummer.

Märk mailet “Ansökan Flyktpunkt”

Ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter den 11:e juni behandlas ej.
Besked om antagning till utställningen lämnas senast den 30 juni 2017.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.