Epson levererar enkel profillösning

Kringutrustning 23 Dec 2011

Att välja media och rätt profilinställning vid utskrifter kan vara en tidsödande process, och för att svara mot kundernas önskemål har Epson nu utvecklat ett mediakvalificeringsprogram. Det kommer att bli en databas över rekommenderade substrat och optimerade ICC-profiler.

För användare av Epson Stylus Pro GS6000 blir programmet en ”klicka och kör”-lösning för identifiering av rekommenderade profiler. Det innebär att användaren slipper skapa profiler eller kontakta RIP-leverantören då en ny typ av media eller ett nytt märke väljs.

Epson i samarbete med det oberoende profilerings-, kvalificerings- och testningsföretaget Color Concepts har bjudit in alla medietillverkare som framställer produkter som passar för användning tillsammans med Stylus Pro GS6000, för att få sina material testade. Därefter skapas ICC-profiler för varje substrat.

Color Concepts kommer sedan att testa substraten med hjälp av de RIP-program som kan användas i kombination med Epson Stylus Pro GS6000 och testresultaten kommer därefter att kvalificeras av Epson.

Resultaten kommer att utgöra en dynamisk databas som Epsons kunder får tillgång till via http://epson.color-base.com. Där kommer de att kunna hitta sitt medieval och ladda ner rekommenderade profilinställningar.

http://epson.color-base.com

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.