GALLERI CFF VISAR BILDER TAGNA AV SIMON BERG

Aktuellt 4 Sep 2015

Fram till och med den 20:e september visar Galleri CFF bilder fotade av fotografen Simon berg

SimonBerg-Wordpress
Bild: Simon Berg

Var i består tillvaron? Eller, vad kom först människan eller existensen? Stora frågor, svåra att besvara. Att söka svar på ogripbara frågor genom att vända sin uppmärksamhet mot den lilla enskildheten är en beprövad metod inom olika områden historien igenom. Kanske för att det är ett sätt för individen att bemästra det som är obegripligt, kanske för att det är i det vardagliga elementet det undanglidande kan bli påtagligt.

Simon Berg går i klinch med tingens väsen. I en närläsning av objektens fysiska egenskaper synar han dess specifika dragningskraft och ger dem en upphöjd skärpa. Det råa blir poetiskt, det hårda blir ömtåligt och det som synes vara banalt visar sig kanske rymma tillvarons kärna.

Det är i den ständigt pågående relationen mellan individen och världen, människan och hennes objekt, som tillvaron äger rum. Den tillvarons existens som ingen människa undkommer och som vi alla måste underkasta oss. Det är i mötet med den precisa detaljen som världen ofta öppnar sig.

Utställningen pågår fram till och med den 20:e september på Galleri CFF – Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44, Stockholm.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.