MANLIGT I FOKUS I UTSTÄLLNING

Aktuellt 12 Maj 2017

En början – Den manliga självbilden del 1av Leif Claesson visas nu på Centrum för Fotografi i Stockholm.

 

Foto: Leif Claesson
Foto: Leif Claesson

 

När Leif Claesson och Camilla Figenschou visar sina utställningar parallellt handlar det om vad det är som formar oss till de vi är. Det gäller hur tidiga relationer i livet påverkar vår självbild och hur barndomens erfarenheter kan sätta omedvetna krafter i rörelse. Barnets lek, som ska ge övning och färdighet i sociala relationer, kan lätt bli till allvar när något oväntat sker och leken får underströmmar av makt och begär. Den tunna gränsen mellan lek och allvar, mellan lustfyllt och förtryckande, påminner om den mänskliga tillvarons utsatthet.

Den gemensamma fråga dessa båda arbeten kretsar kring rör viljan att förstå vad som finns innanför och under. Den vill begripa vad det är som döljer sig bakom människans synliga skepnad, under medvetandets alla lager och inne i minnets labyrintiska arkeologi. Försöken att fånga det mänskliga livets innersta väsen är lika svåra som nödvändiga, och en många gånger ambivalent strävan fylld av så väl nyfikenhet som skräck över vad som kan visa sig finnas där. När Claesson och Figenschou nu för andra gången ställer ut tillsammans, första gången var år 2007, rör sig dynamiken i berättelserna mellan det som en gång hände och de uttryck dessa erfarenheter tar sig idag.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.