SKÅNES KONSTFÖRENING VISAR TRÅKIGA LANDSKAP

Teknik 8 Maj 2015

Den 8 maj öppnar utställningen Tråkiga Landskap på Skånes Konstförening, Bragegatan 15 i Malmö. Utställningen innehåller landskapsbilder med fokus på det icke-exotiska och det triviala

TrakigaLandskapFinnLarsen-Wordpress
Bild: Finn Larsen

Det finns stora dansk-svenska kulturella likheter i våra flacka landskap och hårt exploaterade jord. Områden kring städerna Köpenhamn och Malmö/Lund, Saltholm med stora strandarealer har liknande flora och fauna. Men en expansiv stadsutveckling påverkar landskapet. Motorvägsbyggen, tågstationer och stora köpcenter skapar ramar kring vår vardag som vi lätt förbiser. Med andra ord: Vad ser vi, och vad ser fotografen när de ser våra landskap?

Tanken bakom utställningen Tråkiga landskap är att skärpa medvetenheten om landskap vi lever i. Utställningen söker upp det icke-exotiska, det triviala, och vill fokusera på de dolda lagerna i den konstruerade naturen med en undersökande, humoristisk och anarkistisk blick.

Utställningen presenterar fyra fotografer som med personliga tolkningar kan kasta nytt ljus över landet.

Christina Capetillo (DK) är utbildad arkitekt och hennes fotografiska intresse präglas av detta. Hon fångar rummet i landskapet på ett unikt sätt och har ofta arbetat med förbisedda och exkluderade områden mellan stad och land.

Jeanette Land Schou (DK) är upptagen av städernas baksida och ser den som ett uttryck för omedveten och okontrollerad transformation. Hon skildrar de stora avstånden mellan köpladorna i Svågertorp, parkeringsplatserna och vägnätet som smyckas av en flaggarme. Utan bil eller pengar förlorar Svågertorp all mening. Det blir en icke-stad.

Finn Larsen (DK/SE) deltar med en fotografisk kartläggning längs Malmö kommuns gränser. Metodiskt har han fotograferat 36 olika platser, 360 grader. De många fotografierna presenteras som kontaktkopior placerade på bord.

John Webb (SE/UK) vandrar. Med sin kamera rör han sig i närområden i Skåne. Med en mild humor och förundran skickar han meddelande från ytterområden där allt är lite övergivet och lite skevt.

Curator: Jeanette Land Schou

Utställningen pågår fram till och med den 7/6 2015.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.