Skapa blod med Photoshop

Guider 10 Maj 2011

Det som är allra viktigast när man skapar blod är att man får fram de genomskinliga, flytande egenskaperna, och det kan göras med lite noggrann manipulering av tonerna i varje liten bloddroppe. Håll koll på högdagrar och skuggning så att det ser ut att höra hemma på ett offer snarare än i en ketchupflaska!

Vad denna teknik kräver mest av allt, är ett korrekt tillämpande av penslarna på lagermaskerna som hör till varje justeringslager, för att skapa varje bloddroppe och ge dem rätt färgkomplexitet. Genom att koncentrera sig på detta, garanteras framgång.

01 Låt blodet flyta
Öppna en lämplig bild och gå till Lager>Nytt justeringslager>Färgbalans. Använd dessa inställningar. Skuggor: C/R +100, M/G +6, Y/B +2. Mellantoner: C/R +100, M/G -8, Y/B -1. Högdagrar: C/R 0, M/G 0, Y/B +13. För att dölja justeringen, klickar du på lagrets mask, och i Redigera>Fyllning trycker du på Svart för innehåll. Sätt lagrets blandningsläge på Multiplicera. Välj Penselverktyget (liten hård pensel) och gör förgrunden vit.

02 Måla med blod
Måla formen på blodet på lagermasken med penseln. Se till att blodet följer objektets konturer. När du är färdig med detta, gör du förgrundsfärgen svart. Med penseln på 10% Opacitet, 0% Hårdhet, målar du på blodets kanter så att de blir mer genomskinliga.

03 Tyngre blood
Gå till Lager>Nytt justeringslager>Kurvor. Med två punkter, justerar du kurvan enligt skärmdumpen. Fyll lagermasken med svart. Högerklicka på justeringslagret; tryck på Skapa klippningsmask. Med en liten, mjuk, vit pensel vid 25% Opacitet, målar du den mittersta blodstrimman lite mörkare. Måla vissa områden mer en andra för att skapa variation.

04 Mörkare
Lägg till ett Kurvjsuteringslager, och justera kurvan. Högerklicka, tryck på Klippningsmask och fyll med svart. Måla med vitt vid låg opacitet för att ta fram mörka blodtoner i mitten av strimmorna, och gör sedan till ett lager. Använd Skugga-verktyget satt på Mellantoner, Omfång 7%, med en liten pensel för att lägga till högdagrar.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.