Bromoil-effekt

Guider 15 Mar 2011

1 Öppna en lämplig bild – periodeffekter fungerar bäst på bilder som har en tidlös känsla, som ett strandmotiv. Konvertera bilden till mono med fördragen metod. För att reducera kontrast, lägger du till ett Nivåjusteringslager och sätter reglagen Utgångsnivåer för skuggor och högdagrar (de undre) på 30 och 225.

2 Jobba på det övre lagret, håll ner [Alt]/[Option] och välj Lägg samman synliga från Lagerpalettens meny för att skapa ett sammansatt lager. Gå till Filter > Oskärpa > Gaussisk oskärpa och applicera en oskärpa på 5 pixlar, och dra sedan ner lageropaciteten till 30% – detta gör bilden mjukare utan att förstöra kantdetaljer. Sätt lagrets blandningsläge på Mörkare så att högdagrarna inte ser för dimmiga ut.

3 För att skapa de ojämna tonerna av mörkrumsprocessen, skapar du ett nytt lager, trycker på D för att återställa verktygslådans färger till svart och vitt. Sedan går du till Filter > Återgivning > Moln. Dra ner lageropaciteten till 10%, och skapa ett nytt sammansatt lager och gå till Filter > Konstnärliga > Torr pensel. Sätt Penselstorlek på 0, Penseldetalj på 10 och Textur på 3. Dra ner opaciteten på detta lager till 30%.

4 Filtret Torr pensel skapar en målad look som är typisk för Bromoil-tryck. Du kan förstärka denna genom att skapa ett nytt sammansatt lager och gå till Filter > Skiss > Fotokopia. Sätt Detalj på 24 och Mörkhet på 9, klicka på OK och dra ner opaciteten på detta lager till 20%

5 [Alt]/[Option]-klicka på knappen “Skapa nytt lager”. I dialogrutan för Nytt lager, sätter du blandningsläget på Täcka över och klickar i rutan Fyll. På det nya lagret, går du till Filter > Konstnärliga > Kornig film, och sätter Kornighet på 8, Högdagsområde på 0 och Intensitet på 0. För att skärpa upp kornigheten, går du till Filter > Skärpa > Oskarp mask och sätter Mängd på 70, Radie på 20 och Tröskelvärde på 0.

6 Knyt ihop effekten genom att lägga till fyra lager med färg. Skapa ett nytt lager och sätt blandningsläget på Färg, och välj sedan Penselverktyget, välj en färg från Färgväljaren, och måla över ett specifikt tonområde. Skapa flera lager för andra färger, och reducera opaciteten på lagren för att producera en tonad look.

Bromoil är en process som går tillbaka till början av 1900-talet där silverbilden på mörkrumstrycket bleks bort och ersätts av en som genereras av tryckarens bläck. Användandet av etsning och litografiska bläck gjorde den till en process som gled i gränslandet mellan fotografi och målning. Slutresultaten var ofta gryniga och målningslika. Även om många färger fanns tillgängliga för Bromoil-tryckaren, var processen mycket komplicerad, så de flesta nöjde sig med monokroma eller enfärgade toningar, eller använde endast en handfull olika färger.

Även om Bromoil-processen krävde en konstrastsvag bild att utgå ifrån, kunde slutresultatet vara en bild med djupa skuggor och relativt ljusa högdagrar. Den teknik som vi använder producerar en bild med ökad kontrast; om du vill gå ännu längre, lägger du till ett Intensitet/Kontrastjusteringslager och ökar Kontrast efter behov.

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.