Fotoutställning om våra mänskliga rättigheter

Aktuellt 11 Feb 2012

Våra rättigheter är en fotoutställning som visas på Örebro Läns Museum fram till den 18 mars. Utställningen, som är producerad av Civil Rights defenders, består av tio fotografier som var och en illustrerar kränkningar av människors rättigheter, som till exempel rätten till liv och kroppslig integritet, rätten till skydd mot diskriminering och rätten till skydd mot hat- och krigspropaganda. Utställningen har tagits fram i samarbete med fotografen Elisabeth Ohlson Wallin, och syftet är att bidra till ökad kunskap och till diskussion om de mänskliga rättigheternas betydelse.

”I Sverige är vi bra på att prata om de mänskliga rättigheterna. Men den grundläggande principiella förståelsen för vad de faktiskt innebär är relativt låg. Vi vill visa vad kränkningar av människors rättigheter får för konsekvenser och hur vi alla kan försvara dem”, säger Robert Hårdh, Civil Rights Defenders chef.

Annons

Skriv en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering. Din e-postadress visas aldrig. Fält markerade med * är obligatoriska.